Wolfram Moldova Winter School 2019

Centrul Wolfram Moldova organizează Școala de Iarnă „Wolfram Moldova Winter School 2019”, sub genericul:

Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica și SystemModeler”.

Școala are ca scop inițierea în tehnologiile Wolfram. Se adresează profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Numărul de locuri este limitat.

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Durata:

04.02.2019 – 18.02.2019, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

Total ore de auditoriu: 40

Autor de curs, asistent și coordonator de proiecte: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele orelor de auditoriu: Sistemul Mathematica: mediu integrat orientat pe cercetare, tehnoredactarea în Mathematica, prezentări; motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor; Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă; SystemModeler și limbajul Modelica; aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.

Înscrierea: prin mesaj electronic pe adresa

wolframmoldova@gmail.com

sau prin adresare directă în sala 223/4 U.S.M. Se vor indica datele personale, domeniul de interes științific, adresa electronică.

Certificare: Absolvenților li se vor înmâna certificate.

Moldova Wolfram Technology Conference 2018

MWTC2018Prima ediție a conferintei „Moldova Wolfram Technology Conference 2018” este organizată de către Wolfram Research Inc. în parteneriat cu Univeristatea de Stat din Moldova.

 

Lucrările Conferinței se vor desfășura pe data de 9 iunie 2018 în cadrul Facultății de Matematică și Informatică a USM, sub auspiciile Centrului Wolfram Moldova.

 

Acest eveniment se înscrie în șirul evenimentelor, acțiunilor și măsurilor organizate de către WRI, USM și Centrul Wolfram.
Reamintim că de curând Compania Wolfram Research Inc. a furnizat gratuit Universității de Stat din Moldova 20 de licențe pentru Wolfram Mathematica 11.3 și 20 de licențe pentru Wolfram SystemModeler 5.1.

 

Site-ul conferinței, precum și toate activitățile logistice legate de site-ul conferinței sunt asigurate de către WRI.

 

Moldova Wolfram Technology Conference 2018

June 9, 2018

Address: Moldova State University, A. Mateevici str. 60, Chisinau MD-2009

The Senate Hall of the University

SCHEDULE

 

8:30 – 9:00 Registration and Coffee

 

9:00 – 11:00 Opening Session and Visiting to the MSU ICT Research Centres

Invited Officials:

 • Elena Belei, Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova
 • Vitalie Tarlev, Ministry of Economics and Infrastructure of the Republic of Moldova
 • James D. Pettit, US Ambassador to the Republic of Moldova
 • Florentin Paladi, MSU vice-rector for research
 • Svetlana Cojocaru, Institute of Mathematics and Computer Science, director, corresponding member of the Moldova Academy of Sciences
 • Constantin Gaindric, Institute of Mathematics and Computer Science, corresponding member of the Moldova Academy of Sciences
 • Igor Cojocaru, IDSI, director
 • Galina Mihalkina, WRI,
 • Representatives of the ICT companies: Endava, Allied-Testing, Cedacri, MikroTik
 • MSU representatives:
  • Valeriu Ungureanu, Wolfram Moldova Centre,
  • Boris Hâncu, Center for Education and Research in Mathematics and Computer Science,
  • Marian Jalencu, MSU Incubator “Inventica USM”,
  • Tatiana Bulimaga, MSU Technology Transfer Office,
  • Valentina Nicorici, MSU Office for Education for Drones

10:00 – 10:30 Galina Mihalkina, WRI, “Wolfram Technologies: new trends and achievements”

10:30 – 12:00 Mikayel Egibyan, WRI, “Applications based on neuronal networks and classical processing of images”

12:00 – 13:00 Patrik Ekenberg, WRI, “Graphical Modeling using Wolfram Technologies”

 

13:00 – 13:30 Coffee Break, Socialization and Networking

 

13:30 – 14:30 Valeriu Ungureanu, WMC, “Introduction to Pareto-Nash-Stackelberg Game and Control Theory via Wolfram Technologies”

14:30 – 14:50 Artem Cozlovici, Nichita Boiarintev, Valentin Serebreanu, students, Faculty of Mathematics and Computer Science, “Functional programming application to solve programming problems, from elementary to olimpiade challenges”

14:50 – 15:10 Tatiana Pasa, WMC, “Solving Nonlinear Transportation Problems with Wolfram Mathematica”

15:10 – 15:30 Carolina Opinca, WMC, “Wolfram & Mathematica Solutions for High-Performance Computing”

15:30 – 16:00 Alisa Curlicovschi, Faculty of Physics and Engineering, “Applied-scientific use of the Mathematica system in the training of IT specialists”

 

16:00 – 16:15 Closing Ceremony

Școala de Iarnă Wolfram Moldova 2018

Centrul Wolfram Moldova organizează Școala de Iarnă „Wolfram Moldova Winter School 2018”, sub genericul:

Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica și SystemModeler”.

Școala are ca scop inițierea în tehnologiile Wolfram. Se adresează profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Numărul de locuri este limitat.

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Durata:

15.01.2018 – 19.01.2018, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

22.01.2018 – 26.01.2018, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

Total ore de auditoriu: 40

Autor de curs, asistent și coordonator de proiecte: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele orelor de auditoriu: Sistemul Mathematica: mediu integrat orientat pe cercetare, tehnoredactarea în Mathematica, prezentări; motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor; Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă; SystemModeler și limbajul Modelica; aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.

Înscrierea: prin mesaj electronic pe adresa

wolframmoldova@gmail.com

sau prin adresare directă în sala 223/4 U.S.M. Se vor indica datele personale, domeniul de interes științific, adresa electronică.

Practica de inițiere în specialitate 2017

În cadrul Centrului Wolfram Moldova și-au finalizat Practica de Inițiere în Specialitate studenții și studentele grupei M11:

 1. Borziac Mihaela,
 2. Filimon Viorica,
 3. Gorban Maria,
 4. Graur Maria,
 5. Mociu Alexandra,
 6. Reabinin Igor,
 7. Dutca Ion,
 8. Voitic Vladimir.

Studenții au avut de aplicat cunoștinețele matematice și informatice la proiectarea formei unui recipient de volum de un litru. S-au isprăvit cu brio cu sarcina. Îi felicităm cu această ocazie!

IMG_2885

Introducere în Mathematica

Sistemul Mathematica va împlini anul viitor 30 de ani de existență. În decursul anilor s-a dezvoltat impresionant, depășind cu mult granițele calculului numeric și simbolic, tehnologiile Wolfram având aplicații în cele mai variate domenii ale activității umane. În acest context este impresionantă prezentarea video a sistemului realizată de Stephen Wolfram în 1989 la o televiziune americană. Funcționalitățile extraordinare ale sistemului , care și acum par excepționale, erau prezente deja în prima versiune a sistemului.

https://youtu.be/MeuCAT5HDh0

Școala de Iarnă Wolfram Moldova 2017

Centrul Wolfram Moldova organizează Prima sa Școala de Iarnă – Wolfram Moldova Winter School 2017 – sub genericul:

Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica”.

Școala are ca scop realizarea în cadrul ei a unor proiecte de cercetare aplicând tehnologiile Wolfram. Se adresează profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Numărul de locuri – 7.

Taxa de înscriere și participare: 1000 de lei

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Durata:

30.01.2017 – 03.02.2017, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

04.02.2017 – 26.02.2017 – lucru individual asupra proiectului

27.02.2017 – 03.03.2017, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

04.03.2017 – 24.03.2017  – definitivarea proiectului de cercetare

Numărulul orelor de auditoriu: 40

Autor de curs, asistent și coordonator de proiecte: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele orelor de auditoriu: Sistemul Mathematica – mediu integrat orientat pe cercetare, tehnoredactarea în Mathematica, prezentări, motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor, Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă, aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.
analedit.com

Înscrierea: prin mesaj electronic pe adresa

WolframMoldova@gmail.com

sau prin prezentare nemijlocită a mesajului la coordonatorii centrului în sala 223/4 U.S.M. Mesajul va cuprinde descrierea succintă a proiectului de cercetare, scopurile și rezultatul preconizat. Se vor indica datele personale, domeniul de interes științific, adresa electronică.

Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram

Centrul Wolfram Moldova organizează Cursul de „Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram”.

Cursul se adresează, în primul rând, profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Este conceput a fi accesibil tuturor și nu cere cunoștințe prealabile despre programarea la calculator.

Preț: gratuit

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Începutul cursului: 10 noiembrie 2016

Ora: 15:15 – 16:45

Numărul de ore: 20

Autor de curs: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele Cursului: Sistemul Mathematica – soft accesibil și necesar tuturor, de la elevi și studenți la cercetători și profesori universitari, noțiuni de calcul simbolic și numeric, tehnoredactare în Mathematica, prezentări, motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor, Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă, aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.

Înscrierea la curs: prin mesaj electronic pe adresa wolframmoldova@gmail.com sau prin adresare directă la coordonatorii centrului în sala 223/4 U.S.M. În mesaj se vor indica datele personale, domeniul de interes profesional, adresa electronică.

Instruire, Cursuri și Programe de Cercetare în Mathematica și Wolfram Language

Centrul Wolfram Moldova inițiază activitatea didactică-științifică pentru anul de studii 2016-2017.

Se propun variate tipuri de cursuri, axate inițial pe utilizarea Sistemului Mathematica și pe programarea în Limbajul Wolfram:

 1. cursuri de inițiere și cursuri avansate,
 2. cursuri ordinare și cursuri neordinare,
 3. cursuri propuse de Centrul Wolfram Moldova și cursuri la comandă – solicitate pentru anumite scopuri,
 4. cursuri ce țin de fundamentele Limbajului Wolfram și cursuri orientate pe un anumit domeniu de studiu și cercetare:
  • informatică,
  • matematică,
  • fizică,
  • chimie,
  • biologie,
  • economie,
  • sociologie,
  • lingvistică,
  • drept.

Pentru studenții și angajații USM costul cursurilor este suportat de Universitate.

Pentru alogeni cursurile sunt cu plată. Costul lor e stabilit în funcție de tipul cursului solicitat ninjacasino.

Persoanele înscrise la cursuri vor fi numite în continuare studenți.

 

Centrul Wolfram Moldova anunță înscrierea la cursul de inițiere:

Sistemul Mathematica
și Programarea în Limbajul Wolfram

10 noiembrie    –           2 decembrie 2016     – Cursuri de Toamnă

20 martie        –           3 aprilie 2017            – Cursuri de Primăvară

În cadrul cursului se preconizează obținerea cunoștințelor și dexterității necesare pentru a folosi Sistemul Mathematica, precum și studierea fundamentelor programării în Limbajul Wolfram: paradigmele programării funcționale, procedurale, bazate pe reguli și șabloane etc. Cursul va  include 20 de ore de curs și laborator în sala 237/4, pe calculatoare cu ultima Versiune a Sistemul Wolfram Mathematica. La finalizarea cursului studenți vor susține examenul de absolvire. Absolvenților li se va oferi Certificatul Centrului Wolfram Moldova.

 

Centrul Wolfram Moldova anunță înscrierea la cursul avansat (școala):

Aplicarea Sistemului Mathematica
și a Limbajului Wolfram în Cercetare

30 ianuarie – 24 martie 2017 – Școala de Iarnă

12 iunie – 30 iunie 2017 – Școala de Vară

În cadrul școlii activitatea se va desfășura în trei etape:

 1. Etapa de studiu. Se obțin cunoștințele și dexteritatea necesară folosirii Sistemului Mathematica. Se studiază fundamentele programării în Limbajul Wolfram: expresii, funcții, liste, paradigmele programării funcționale, procedurale, bazate pe reguli și șabloane, exemple de programare eficientă. Prima etapă a cursul nu va depăși 20 de ore de curs și laborator în sala 237/4, pe calculatoare cu ultima Versiune a Sistemul Wolfram Mathematica.
 2. Etapa de cercetare. În cadrul acestei etape, ce nu va depăși 10 ore de laborator, fiecare dintre persoanele înscrise va efectua lucrările ce țin de esența proiectului de cercetare propus de student la înscriere în școală.
 3. Etapa de definitivare a proiectului de cercetare. Fiecare dintre studenți definitivează independent proiectul în formă de articol științific, monografie, manual, culegere de probleme, raport științific etc. Se va specifica rolul Centrului Wolfram Moldova în definitivarea proiectului. Durata etapei nu este fixată, ci depinde doar de rezultatele obținute. În cazul în care studentul nu reușește să definitiveze proiectul de cercetare, el susține examenul de absolvire și obține Certificatul Centrului Wolfram Moldova.
Înscrierea la curs

Înscrierea la cursuri se va efectua fie prin e-mail pe adresa WolframMoldova@gmail.com, fie prin comentariu infra, fie prin contactarea  directă a coordonatorilor Centrului Wolfram Moldova. Se vor specifica datele personale și cursul solicitat.

Deschiderea Centrului Wolfram Moldova

În perioada 27-28 septembrie în cadrul Universității de Stat din Moldova a avut loc lansarea activității Centrului Wolfram Moldova.

Centrul este creat prin inițiativa conducerii companiei Wolfram Research Inc., din Champaign, Illinois, SUA, cu scopul colaborării cu Universitatea de Stat din Moldova în domeniile cercetării și educației. Compania Wolfram Research Inc. este una dintre cele mai respectate companii IT din lume care domină domeniul de tehnologii IT de vârf în decurs de aproape 30 de ani. Este impresionant numărul noilor și ineditelor tehnologii inițiate de această companie și de neobositul ei conducător Stephen Wolfram.

Cu ocazia deschiderii Centrului Wolfram Moldova compania Wolfram Research Inc. a delegat trei reprezentanți acreditați ai companiei să semneze acordul de colaborare și să susțină conferințe ce țin de aplicarea tehnologiilor WRI:

 1. Galina Mihalkina,
 2. Andrey Zelenitsya,
 3. Maxim Sakharov.

Galina Mihalkina este  absolventă a Eastern Illinois University. Deține funcția de International Business Development and Marketing Executive la Wolfram Research. Una dintre responsabilitățile sale ține de promovarea tehnologiilor WRI în țările fostei Uniuni Sovietice și coordonarea activității profesioniștilor acreditați/certificați de WRI.

Andrey Zelenitsya este director al Bakotech Ltd. O parte considerabilă din timpul său îl acordă realizării sesiunilor de promovare pentru: Mathematica, Limbajul Wolfram, SystemModeler și Wolfram|Alpha. Este autor al documentației Limbajului Wolfram în limbile rusă și ucraineană.

Maxim Sakharov este absolvent al Universității Tehnice de Stat Bauman unde și activează în present. Este doctor în științe tehnice, cu tema tezei  bazate pe dezvoltarea softului de optimizare memetică pentru sisteme grid. Activează, de asemenea, ca inginer Wolfram Mathematica pentru Softline Group și ține  seminare și lecții  în Mathematica la Softline Learning Center.

Programul vizitei:

27 septembrie

11:20 – 12:50

„SystemModeller: Modelarea Imitațională și  Analiza Modelelor”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 222/4

14:00 – 15:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Sala Senatului Universității, Semnarea Acordului dintre USM și compania WRI

28 septembrie

12:00 – 13:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 213a/4

Prin acordul de colaborare, compania Wolfram Research Inc. oferă inițial licența gratuită Wolfram Mathematica (donație echivalentă cu circa 45 de mii de dolari SUA) pentru o sală de 20 de calculatoare pe un termen de 3 ani. Universitatea de Stat din Moldova își propune să folosească eficient donația și să implementeze tehnologiile oferite atât în cercetare, cât și în procesul de predare. Visit motosluzby-riha.com for more info here.

1

2

3

4_

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

Vizita reprezentanților WRI la USM

În perioada 27-28 septembrie vor fi în vizită la Universitatea de Stat din Moldova reprezentanții Wolfram Research Inc. în delegație formată din 3 persoane acreditate:

 1. Galina Mihalkina,
 2. Andrey Zelenitsya,
 3. Maxim Sakharov.

Galina Mihalkina este  absolventă a Eastern Illinois University. Deține funcția de International Business Development and Marketing Executive la Wolfram Research. Una dintre responsabilitățile sale ține de promovarea tehnologiilor WRI în țările fostei Uniuni Sovietice și coordonarea activității profesioniștilor acreditați/certificați de WRI.

Andrey Zelenitsya este director al Bakotech Ltd. O parte considerabilă din timpul său îl acordă realizării sesiunilor de promovare pentru: Mathematica, Limbajul Wolfram, SystemModeler și Wolfram|Alpha. Este autor al documentației Limbajului Wolfram în limbile rusă și ucraineană.

Maxim Sakharov este absolvent al Universității Tehnice de Stat Bauman unde și activează în present. Este doctor în științe tehnice, cu tema tezei  bazate pe dezvoltarea softului de optimizare memetică pentru sisteme grid. Activează, de asemenea, ca inginer Wolfram Mathematica pentru Softline Group și ține  seminare și lecții  în Mathematica la Softline Learning Center.

Programul vizitei:

27 septembrie
11:20 – 12:50

SystemModeller: Modelarea Imitațională și  Analiza Modelelor”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 222/4

14:00 – 15:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Sala Senatului Universității, Semnarea Acordului dintre USM și compania WRI

28 septembrie
12:00 – 13:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 213a/4