Stimati utilizatori ai site-ului ,

Departamentul Sociologie si Asistenta Sociala este  unicul departament la care se studiaza specialitatile Sociologie si Asistenta Sociala, solicitate de transformarile sociale actuale. Ambele specialitati au fost acreditate de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare. Aici activeaza un corp profesoral de o înalta calificare, cu vaste cunostinte în domeniului sociologiei si a asistentei sociale. În cei 20 ani de activitate facultatea/departamentul a parcurs o evolutie calitativ noua, fiind considerata, pe buna dreptate, un centru elitar de promovare a politicii de stat în domeniul asistentei sociale, de instruire si dezvoltare profesionala a asistentilor sociali si sociologilor  din tara.   [citeste mesajul Sefului Departamentului]

                                                                                                                                                                                      Anunturi                                               Noutati

ORARULSESIUNII ORDINARE 2018-2019, sem I                                                  ORARULSESIUNII ORDINARE 2018-2019, sem I

Ciclul II – master [...]                                                                                Ciclul I – licenta [...]


PREZENTAREA STUDIULUI SOCIOLOGIC
"COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL FEMEILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA"

 

La finele anului 2015 Departamentul Sociologie si Asistentă Sociala a Universitătii de Stat din Moldova în colaborare cu Catedra Demografie si Geodemografie a Universitatii Carol din Praga au realizat un studiu sociologic având ca scop analiza comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova din perspectiva determinarii factorilor ce-l influenteaza, in vederea elaborării unor propuneri pentru politicile familiale. Studiul a  constituit una din activitatile Proiectului "Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populatiei si demografiei in Moldova" finantat de Agentia Ceha pentru Dezvoltare. [vezi mai mult...]


Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială, USM, şi Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Austria: schimb de experienţă

 

 În data de 13 aprilie 2016 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială a găzduit 12 studenţi şi doi profesori dela Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Austria, veniţi la noi în ţară pentru un schimb de experienţă în domeniul asistenţei sociale. Obiectivul general al vizitei a fost familiarizarea cu sistemul de învăţământ în domeniul asistenţei sociale din RepublicaMoldova, identificarea diferenţelor şi similarităţilor între practicile de specialitate din cele două ţări, precum şi efectuarea unui schimb de informaţii şi de experienţă.

Profesorii din Republica Moldova au avut posibilitatea sa discute cu colegii din Austria despre modalităţile de pregatire a specialistilor în domeniul asistentei sociale din cele două ţări, specificul de organizare a învatamântului superior conform celor trei nivele: licenţă, masterat şi doctorat; rolul stagiilor de practică în crearea unur condiţii favorabile de încadrare a viitorilor absolvenţi în câmpul muncii etc.

De asemenea, studenţii dinAustria au avut parte şi de un program exploratoriu, care a cuprins şi vizite la organizaţii/instituţii de asistenţa socială din RepublicaMoldova. În urma acestui schimb de experienţă instituţiile au avut posibilitatea de a-şi face cunoscute proiectele, iar studenţii şi-au creat contacte în eventualitatea unor colaborări viitoare, în realizarea unor proiecte comune dintre Republica Moldova-Austria.


TENDINŢE ACTUALE ÎN PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR

DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE

Sistemele de asistenţă socială din întreaga lume functionează la etapa actuală în condiţiile desfăşurării intense a proceselor de globalizare, caracterizate de schimbari fundamentale în producţie, economie, tehnologii informationale de comunicaţie, şi, totodată, de creşterea semnificativă a interdependenţei popoarelor, oriunde acestea ar fi localizate. În aceste condiţii, asistenţii sociali trebuie să fie instruiţi în aşa mod, încît să poată activa într-o lume interdependentă, în context naţional şi internaţional. [vezi mai mult ...]


Stagiul de practica a studentilor de la specialitatile de Sociologie si Asistenta Sociala la
Universitatea din Bucuresti, Romania.